12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Nagycenk
www.nagycenk.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Csorba János E-mail: polgarmester@nagycenk.hu
 Telefon: +36-99-360-012 Fax: +36-99-360-012
Chránená ojedinelos»

 Chránená ojedinelos»
Chránený prírodný skvost Maďarsko. Jeho výskyt vyľaduje výnimočnú starostlivos» a pozornos». Prosíme, ochraňujte ho aj Vy.
 

Hársfasor - Nagycenk

Adresa: 9485 Nagycenk, Kiscenki út 3.kastéllyal szemben
Link: www.nagycenk.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner