12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Gyulaháza
www.gyulahaza.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Bardi Béla László E-mail:
 Telefon: +36-45-715-594 Fax: +36-45-715-640
jedáleň,    Kostol,    Múzeum,    Pamätník,    Ubytovanie,    Známa osobnos»

 Ubytovanie
 

Millennium Önkormányzati Étterem és Vendégház

Telefón: +36-20/455-2335
Adresa: Gyulahaza, Petőfi u. 41
Link: www.gyulahaza.hu

 Kostol
 

Református templom - Gyulaháza

Adresa: 4545 Gyulaháza,
Link: www.gyulahaza.hu

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Repülő emlékmű - Gyulaháza

Adresa: 4545 Gyulaháza,
Link: www.gyulahaza.hu

 Múzeum
 

Pénzes Ilona emlékszoba

Adresa: 4545 Gyulaháza,

 
 Známa osobnos»
 

Farkas Bertalan

Adresa: 4545 Gyulaháza,

 

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner