12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Türje
www.turje.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Nagy Ferenc László E-mail: turje@mail.tvnet.hu
 Telefon: +36-83 556-150 Fax: +36-83 556-159
Kostol

 Kostol
 

Gyümölcsoltó Boldogasszony templom - Türje

Telefón: +36-83/356-016
Kapcsolattartó személy: Plébániahivatal
Adresa: 8796 Türje, Szabadság tér 20.
Link: www.turje.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner