12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Rétság
www.retsag.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Mezőfi Zoltán E-mail: hivatal@retsag.hu
 Telefon: +36-35 550-100 Fax: +36-35 350-712
Pamätník

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Görgey Artúr Emléktábla - Rétság

Adresa: 2651 Rétság, Templomkert

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner