12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Sátoraljaújhely
www.satoraljaujhely.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: SZAMOSVÖLGYI PÉTER ISTVÁN E-mail: ujhelpmh@t-online.hu
 Telefon: 0036-47-321-359 Fax: 0036-47-321-024
Kostol

 Kostol
 

Görög katolikus templom - Sátoraljaújhely

Telefón: +36--47-321-052
Adresa: Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc u. 49.
Link: www.satoraljaujhely.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner