12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Sárazsadány
www.sarazsadany.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 
 Starosta: Ender László E-mail:
 Telefon: +36-47 390-002 Fax: +36-47 390-002
Kostol

 Kostol
 

Görög katolikus templom - Sárazsadány

Telefón: +36-47-303-001
Adresa: 3942 Sárazsadány, Fő u. 4

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner