12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Nyírlugos
www.nyirlugos.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: HOVÁNSZKI GYÖRGY E-mail: nyirlugosph@morplusznet.hu
 Telefon: +36-42-388-800 Fax: +36-42-388-802
Kostol

 Kostol
 

Görög katolikus templom - Nyírlugos

Telefón: +36-42 288-107
Adresa: 4371 Nyírlugos, Templom utca 1.
Link: www.nyirlugos.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner