12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Kenézlő
www.kenezlo.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Horváth Ferenc E-mail: phivkenezlo@t-online.hu
 Telefon: +36-47 344-028 Fax: +36-47 344-028
Kostol

 Kostol
 

Görög katolikus templom - Kenézlő

Telefón: +36-47/344-024
Adresa: 955 Kenézlő, Nagyváradi u. 21.
Link: www.kenezlo.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner