12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Abaújszántó
www.abaujszanto.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Sáfián Ádám E-mail: polgarmester@abaujszanto.hu
 Telefon: +36-47 330-018 Fax: +36-47 330-024
Kostol

 Kostol
 

Görög katolikus templom - Abaújszántó

Telefón: 0036-47-330-416
Kapcsolattartó személy: Jeviczki Ferenc paróchus
Adresa: Abaújszántó, Rákóczi u. 98.

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner