12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Abaújlak
www.abaujlak.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: POLLÁK ISTVÁN ZOLTÁN E-mail: faluhaz@abaujlak.hu
 Telefon: +36-46 444-201 Fax: +36-46 444-201
Kostol

 Kostol
 

Görög katolikus templom - Abaújlak

Telefón: +36-46-444-208
Adresa: 3815 Abaújlak, Fő u.
Link: www.abaujlak.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner