12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Anarcs
www.anarcs.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Kertész Zoltán E-mail: anarcsph@t-online.hu
 Telefon: +36-45 506-000 Fax: +36-45 404-314
Kostol

 Kostol
 

Görög Katolikus templom - Anarcs

Telefón: +36-30/639-0001
Kapcsolattartó személy: Makláry Ákos paróchus
Adresa: 4546 Anarcs, Kossuth u. 40
Link: www.anarcs.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner