12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Kétegyháza
www.ketegyhaza.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Dr. Rákócziné Tripon Emese E-mail: ketegyhaza@ketegyhaza.hu
 Telefon: +36-66-250-122 Fax: +36-66-250-122
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Gépmúzeum -Kétegyháza

Adresa: Kétegyháza, Gyulai út 6.
Link: www.ketegyhaza.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner