12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Gánt
www.gantfalu.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Krausz János E-mail: gant.onk@t-online.hu
 Telefon: +36-22 354-010 Fax: +36-22 354-026
Chránená ojedinelos»,    Jazda na koni,    Kostol,    Múzeum,    Pamätník,    Stála výstava,    ©peciálne ponuky v Maďarsku

 Chránená ojedinelos»
Chránený prírodný skvost Maďarsko. Jeho výskyt vyľaduje výnimočnú starostlivos» a pozornos». Prosíme, ochraňujte ho aj Vy.
 

Földtani tanösvény Gánt

Telefón: +36-20 989-3673; +3622 354-485
Adresa: Gánt, Bauxitbánya

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Bauxitbányászat Magyarországon 1914-1990

Adresa: 8082 Gánt, Bauxitbánya

 Kostol
 

Római katolikus templom - Gánt

Adresa: 8082 Gánt, Béke tér 28.

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Szent Borbála szobor - Gánt

Adresa: Gánt

 Múzeum
 

Balás Jenő Bauxitbányászati kiállítás

Adresa: Gánt, Bányatelep


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner