12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Vászoly
www.vaszoly.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Rózsahegyi Tibor László E-mail: vaszoly@canet.hu
 Telefon: +36-87-545-007 Fax: +36-87-445-053
Vodopád

 Vodopád
Zvláą» pozoruhodná oblas» jedinečných vodných daností Maďarsko. Z prírodných prameňov napájaná ojedinelos». Park osadený lavičkami prináąa úplný relax, ponúka Vám krásne prostredie pre oddych myąlienok a pre znovu naplnenie energiou.
 

Gádor Tábor - gyermek és ifjúsági szállás Vászoly*

Telefón: +36 30 491 28 14
Adresa: 8245 Vászoly, András u. 27.
Link: www.gadortabor.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner