12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Kölked
www.kolked.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Csomor Tibor E-mail: kolked@dravanet.hu
 Telefon: +36-69 584-006 Fax: +36-69 384-181
Múzeum

 Múzeum
 

Fehér Gólya Múzeum

Telefón: +36-30 846-6020
Adresa: 7717 Kőlked, Széchenyi út 1.
Link: www.fehergolyamuzeum.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner