12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Bakonykúti
www.bakonykuti.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Marics József E-mail: bakonykuti@vivamail.hu
 Telefon: +36-22-595-001 Fax: +36-22-595-001
Pamätník

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Faragott faszobrok - Bakonykúti

Adresa: 8046 Bakonykúti,
Link: www.bakonykuti.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner