12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Osztopán
www.osztopan.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Tomsics Károly E-mail: osztopan@somogy.hu
 Telefon: +36-82 589-020 Fax: +36-82 589-021
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Faragóház - Osztopán

Telefón: 0036-82-489-551
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Kapcsolattartó személy: Ifj. Jancsekity János fafaragó
Adresa: Osztopán, Kossuth Lajos utca 6.
Link: www.osztopan.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner