12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Szenna
www.szenna.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: SALAMON GYULA E-mail: szenna@somogy.hu
 Telefon: +36-82-712-230 Fax: +36-82-484-006
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Falumúzeum - Szenna

Telefón: +36-82-712-223
Kapcsolattartó személy: Sási János
Adresa: 7477 Szenna, Rákóczi F. u. 2.
Link: www.szenna.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner