12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Zengővárkony
zengovarkony.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Ördög Béla János E-mail: pmhivatal@zengovarkony.hu
 Telefon: +36-72 466 158 Fax:
Múzeum

 Múzeum
 

Fülep Lajos emlékszoba - Zengővárkony

Telefón: +25-72 466-118
Adresa: 7720 - Zengővárkony, Arany János utca 97.
Link: www.zengovarkony.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner