12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Fülöpjakab
www.fulopjakab.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Bodor Sándor E-mail: info@fulopjakab.hu
 Telefon: +36-76 587-619 Fax: +36-76 587-630
Internet

 Internet
 

Fülöpjakabi Klubház- Teleház

Telefón: 0036-76-587-620
Kapcsolattartó személy: Gyöngyösiné Ónódi Eszter
Adresa: 6116 Fülöpjakab, Alkotmány utca 4-6.

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner