12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Fülöpháza
www.fulophaza.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Nagyné Balogh Csilla E-mail: polghiv@fulophaza.hu
 Telefon: +36-76 377-182 Fax: +36-76 577-504
Národný park

 Národný park
Ojedinelá prírodná scenéria a fauna, čas» svetového dedičstva. Zvláą» chránený skvost Maďarsko vyľaduje výnimočnú starostlivos» a pozornos». Prosíme, ochraňujte ho aj Vy.
 

Fülöpházi buckavidék - Fülöpháza

Adresa: Fülöpháza
Link: www.knp.nemzetipark.gov.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner