12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Gánt
www.gantfalu.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Krausz János E-mail: gant.onk@t-online.hu
 Telefon: +36-22 354-010 Fax: +36-22 354-026
Chránená ojedinelos»

 Chránená ojedinelos»
Chránený prírodný skvost Maďarsko. Jeho výskyt vyľaduje výnimočnú starostlivos» a pozornos». Prosíme, ochraňujte ho aj Vy.
 

Földtani tanösvény Gánt

Telefón: +36-20 989-3673; +3622 354-485
Adresa: Gánt, Bauxitbánya

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner