12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Bükkszenterzsébet
www.bukkszenterzsebet.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Ortó Szilárd E-mail: polghiv@berzsebet.t-online.hu
 Telefon: +36-36 567 016 Fax: +36-36 367 074
Vidiecky turizmus

 Vidiecky turizmus
Tradícia, naplnený ľivot. Vďaka pokojnému a priateµskému prostrediu dediny môľeme načerpa» energiu a dovoli» oddýchnu» naąim myąlienkam. Spoznajte atmosféru kaľdého regiónu!
 

Fácánbirtok - Bükkszenterzsébet, Hosszúverőpuszta

Telefón: +36-30 863 9010
Adresa: 3257 Bükkszenterzsébet, Hosszúverőpuszta 050/1

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner