12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Lajoskomárom
www.lajoskomarom.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Pirtyák Zsolt E-mail: lajoskom@lkomnet.hu
 Telefon: +36-30 400-34-54 Fax:
Kostol

 Kostol
 

Evangélikus templom Lajoskomárom

Telefón: +36-25 241-820
Adresa: 8136 Lajoskomárom, Batthyány utca 9.
Link: www.lajoskomarom.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner