12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Nemescsó
www.koszegikisterseg.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Szerdahelyi-Bánó Irén E-mail: lkorjegy@t-online.hu
 Telefon: +36-94 368-024 Fax:
Kostol

 Kostol
 

Evangélikus templom - Nemescsó

Telefón: +36-94-368-033
Kapcsolattartó személy: Kalincsák Balázs, Varga Katalin
Adresa: 9739 Nemescsó,Péterfy S. u. 39.
Link: www.lutheran.hu/z/honlapok/nemescso/01

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner