12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Nagysimonyi
 
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: LÁBOS ANDRÁS E-mail: nsimonyi@airplanet.hu
 Telefon: +36-95/440-001 Fax:
Kostol

 Kostol
 

Evangélikus templom - Nagysimonyi

Telefón: +36-95-440-042
Kapcsolattartó személy: Nagy Edina segédlelkésznő
Adresa: 9561 Nagysimonyi, Kossuth Lajos u. 1.

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner