12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Fancsal
 
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Nyitrai Péter E-mail: forroph@skylan.hu
 Telefon: +36-46 386-022 Fax: +36-46 386-022
Kostol

 Kostol
 

Evangélikus templom - Fancsal

Telefón: +36-46 308-250
Adresa: 3855 Fancsal, Rákóczi u. 43.
Link: fancsal.lutheran.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner