12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Súr
www.sur.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: SÓGORKA MIKLÓS E-mail: info@sur.hu
 Telefon: +36-34-375-033 Fax:
Kostol

 Kostol
 

Evangélikus templom - Súr

Telefón: +36-22 592-000
Adresa: 2889. Súr Petõfi S. u. 41.
Link: sur.lutheran.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner