12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Móricgát
www.moricgat.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: CSONTOS MÁTÉ LÁSZLÓ E-mail: onkorj@satnet.hu
 Telefon: 0036-77-491-023 Fax: 0036-77-372-615
Vodopád

 Vodopád
Zvláą» pozoruhodná oblas» jedinečných vodných daností Maďarsko. Z prírodných prameňov napájaná ojedinelos». Park osadený lavičkami prináąa úplný relax, ponúka Vám krásne prostredie pre oddych myąlienok a pre znovu naplnenie energiou.
 

Erdei iskola

Telefón: +36-76/491-105, 20/523-3024
Kapcsolattartó személy: Varga János
Adresa: 6132 Móricgát, Deák Ferenc u. 26.
Link: www.moricgat.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner