12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Enese
www.enese.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Mesterházy József Tibor E-mail: eneseph@t-online.hu
 Telefon: +36-96-363-013 Fax: +36-96-363-013
Kostol,    Pamätník,    Sakrálne umenie,    Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Babamúzeum

Adresa: Enese, Petőfi u.Helytörténeti gyűjtemény

Adresa: Enese, Petõfi u. 24.

 
 Kostol
 

Evangélikus templom - Enese

Adresa: EneseRómai katolikus templom - Enese

Adresa: Enese


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner