12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Zalaszántó
www.zalaszanto.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Dézsi Attila Ferenc E-mail: zalaszantojegyzoseg@t-online.hu
 Telefon: 0036-83-370-001 Fax: 0036-83-370-001
Individuálna zriedavos»

 Individuálna zriedavos»
 

Emberi jogok parkja - Zalaszántó

Adresa: Zalaszántó, Kovács-hegy
Link: www.zalaszanto.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner