12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Nagykanizsa
www.nagykanizsa.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Balogh László E-mail: polgarmester@nagykanizsa.hu
 Telefon: 0036 93 500-701 Fax:
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Emberek, utak, kapcsolatok - Nagykanizsa

Telefón: +36-93/314-596
Adresa: 8800 Nagykanizsa, Fő u. 5.
Link: www.zmmi.hu/tgym/kiallitasok.html

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner