12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Egyházashetye
vulkansag.hu/TELEPuLeS/Egyhazashetye.html
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Zolnai Attila E-mail: hetyephiv@t-online.hu
 Telefon: +36-95 472-004 Fax: +36-95 472-004
Korzo, vzhµad mesta,    Kostol,    Múzeum,    Pamätník,    Známa osobnos»

 Korzo, vzhµad mesta
 

Egyházashetye település

Adresa: Egyházashetye
Link: www.kemenesvidek.hu

 Kostol
 

Szent Jakab római katolikus plébániatemplom

Adresa: 9554 Egyházashetye

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Berzsenyi Dániel szülőháza

Adresa: 9554 Egyházashetye, Berzsenyi Dániel u. 54.Berzsenyi Dániel-szobra

Adresa: 9554 Egyházashetye

 programov a akcií
 

Berzsenyi-ünnepség

Adresa: .9554 Egyházashetye, Berzsenyi Dániel u. 54.
Link: vulkansag.hu/Megemlekezes/Berzsenyiunnepseg.html
Mikortól: 2016-05-07
Meddig: 2016-05-07


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner