12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Dunaszeg
www.dunaszeg.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: BABOS ATTILA E-mail: dunaszeg@dunaszeg.hu
 Telefon: +36-96-352-012 Fax: +36-96-352-012
Kostol,    Národopisná zbierka,    Pamätník,    programov a akcií,    Rybník,    Stála výstava,    Vidiecky turizmus,    Zábava, festival

 Národopisná zbierka
Prezentácia národopisných hodnôt, na odovzdávanie odkazov minulosti a tradícií sa tu kladie neobyčajný dôraz. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Naąa zbierka srdečne očakáva záujemcov a národopiscov.
 

Falumúzeum - Dunaszeg

Telefón: +36-96 602-428
Adresa: 9174 Dunaszeg
Link: www.dunaszeg.hu

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Belső égésű stabilmotorok gyűjteménye

Telefón: +3696 352-012; +3620 925-7480
Adresa: 9174 Dunaszeg
Link: www.dunaszeg.hu

 Kostol
 

Római katolikus templom - Dunaszeg

Telefón: +36-96 352-011
Adresa: 9174 Dunaszeg, Fő u. 17
Link: www.dunaszeg.hu

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

A homokgödri Kiskép

Adresa: 9174 Dunaszeg, külterület
Link: www.dunaszeg.huKegyeleti park - Dunaszeg

Adresa: 9174 Dunaszeg
Link: www.dunaszeg.hu


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner