12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Dobronhegy
www.dobronhegy.atw.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: BARABÁS ERZSÉBET E-mail: giovi@dfmk.hu
 Telefon: +36-92-570-002 Fax:  
Individuálna zriedavos»,    Internet,    jedáleň,    Kostol,    Modlitebňa,    Pamätník,    Vidiecky turizmus

 Modlitebňa
 

Római katolikus kápolna - Dobronhegy

Adresa: Dobronhegy

 Internet
 

Dobronhegyi Teleház

Adresa: Dobronhegy, Petõfi u. 18/B
Kapcsolattartó személy: Kustán László
Link: www.dobronhegy.atw.hu

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Emlékművek - Dobronhegy

Adresa: Dobronhegy

 Vidiecky turizmus
Tradícia, naplnený ľivot. Vďaka pokojnému a priateµskému prostrediu dediny môľeme načerpa» energiu a dovoli» oddýchnu» naąim myąlienkam. Spoznajte atmosféru kaľdého regiónu!
 

Kandikó Vendégház - Dobronhegy

Adresa: 8989 Dobronhegy, Petõfi út 24.
Telefón: +36-92-570-094,+36-30-394-8773
Fax: +36-92-570-095


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner