12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Dáka
www.daka.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Nagy Norbert E-mail: daka@mail.globonet.hu
 Telefon: +36-89 340-010 Fax:
Letisko

 Letisko
Dobre pripravená prijímacia obsluha, technická podpora, vyhovujúce podmienky a komfortné sluľby napomáhajú prilietajúcim a odlietajúcim.
 

Dáka Repülőtér

Telefón: +36-30-258-3942
Kapcsolattartó személy: Vizsi Lajos
Adresa: 8592 Dáka,
Link: www.dakarepter.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner