12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Komárom
www.komarom.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Dr. Molnár Attila E-mail: kompmh@t-online.hu
 Telefon: +36-34-541-300 Fax: +36-34-541-348
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Czibor Zoltán-emlékkiállítás - Komárom

Telefón: +36-34-344-986
Adresa: Komárom, Sport utca
Link: www.komarom.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner