12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Nógrád
nograd-var.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Varga Richárd E-mail: hivatal@phnograd.hu
 Telefon: +36-35 562-000 Fax:
Prameň

 Prameň
Prírodný prameň. Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných minerálnych daností Maďarsko. Príjemný výlet pre celú rodinu.
 

Csurgó-forrás - Nógrád

Adresa: 2642 Nógrád, Petőfi u.- vasút sarkánál
Link: nograd-var.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner