12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Csorna
www.csorna.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin Klára E-mail: csorna@csorna.hu
 Telefon: +36-96-590-100 Fax:  
Auto Motor,    Divadlo,    Jazda na koni,    jedáleň,    Kemping,    Kino,    Korzo, vzhµad mesta,    Kostol,    Liečebná masáľ,    Múzeum,    Pamätník,    Stála výstava,    Termálne liečebné kúpele,    ©peciálne ponuky v Maďarsku

 Auto Motor
 

Suzuki Csorna

Telefón: +36-96/263-889
Fax: +36-96/260-840
Adresa: 9300 Csorna, Soproni út 23/C
Link: www.suzukimolnar.hu

 Korzo, vzhµad mesta
 

Csornai városkép

Adresa: 9300 Csorna,
Link: www.csorna.hu

 Termálne liečebné kúpele
Zvláą» pozoruhodná oblas» jedinečných vodných a minerálnych daností Maďarsko. Nádherné prostredie, komfort, dokonalá hygiena, zotavujúce a osvieľujúce kúry, terapie pre vąetky vekové kategórie. Ich liečivé účinky sú známe a obµúbené od pradávna.
 

Csornai Termálfürdő és Kemping

Adresa: 9300 Csorna, Thököly u. 52.
Link: www.csornaifurdo.hu
Telefón: +36-96 769-040; +3670 398-0173

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Premontrei prépostportrék és egyházi kincsek

Adresa: 9300 Csorna, Szent István tér 34.
Link: muzeum.csorna.hu
Telefón: +36-96-261-527

 Kostol
 

Premontrei Rendház, templom

Adresa: 9300 Csorna, Soproni út 65.
Link: www.opraem.hu
Telefón: +36 96 26 15 18
Fax: +36 96 59 35 16

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Szent István park - Csorna

Adresa: 9300 Csorna, Szent István térPremontrei park - Csorna

Adresa: 9300 Csorna, Soproni út
Link: www.opraem.huCsornai Könyvtár

Adresa: 9300 Csorna, Soproni út 57/b
Link: www.konyvtar-csorna.hu
Telefón: +36-96 261-622

 Múzeum
 

Csornai Múzeum

Adresa: 9300 Csorna, Szent István tér 34.
Link: muzeum.csorna.hu
Telefón: +36-96 / 261-527
Fax: +36-96 / 261-527


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner