12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Kovácsvágás
www.kovacsvagas.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: SÁNDOR ENDRE E-mail: kovacsvagas@t-online.hu
 Telefon: +36-47 370-043 Fax: +36-47 370-043
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Csontkép Kiállítás Kovácsvágás

Telefón: +36-47/370-043
Kapcsolattartó személy: Tóth Sándor Alex
Adresa: 3992 Kovácsvágás, Fő u. (Tájházban)

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner