12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Felsőtelekes
www.felsotelekes.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Orehóczki István E-mail: ftelekes@tmnet.hu
 Telefon: +36-48-568-258 Fax: +36-48-568-257
Prameň

 Prameň
Prírodný prameň. Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných minerálnych daností Maďarsko. Príjemný výlet pre celú rodinu.
 

Csobogó kút (forrás)

Adresa: Felsőtelkes
Link: www.felsotelekes.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner