12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Budapest XII.
www.budapesthegyvidek.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: POKORNI ZOLTÁN E-mail: info@bp12ker.hu
 Telefon: +36-1/224-5900, 1/224-5949 Fax: +36-1/356-5846
Vyzdvihnuté podnikania

 Vyzdvihnuté podnikania
 

Csillebérci Szabadidőközpont

Telefón: +36-1 395-6537
Fax: +36-1 395-7327
Adresa: 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. u. 21.
Link: www.csilleberciszabadido.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner