12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Budapest XXI.
www.csepel.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Borbély Lénárd László E-mail: polgm21@elender.hu
 Telefon: +36 1 276-7660 Fax: +36 1 276-3951
Liečebné kúpele

 Liečebné kúpele
Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných vodných a minerálnych daností Maďarsko. Nádherné prostredie, komfort, dokonalá hygiena, zotavujúce a osvieľujúce kúry, terapie pre vąetky vekové kategórie.
 

Csepeli Strandfürdő

Telefón: +36-1 277 65 76
Adresa: 1213 Budapest, Hollandi út 14.
Link: www.termalfurdo.net

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner