12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Csanádalberti
www.csanadalberti.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Csjernyik Zoltán E-mail: polghivcsanadalberti@oroscom.hu
 Telefon: 0036-62 650-310 Fax: +
Chránená ojedinelos»,    Internet,    Korzo, vzhµad mesta,    Kostol,    Pamätník

 Korzo, vzhµad mesta
 

Községháza - Csanádalberti

Adresa: 6915 Csanádalberti,
Link: www.csanadalberti.huNádtetős házak - Csanádalberti

Adresa: 6915 Csanádalberti,Petőfi Sándor utca 1., 3. sz

 
 Chránená ojedinelos»
Chránený prírodný skvost Maďarsko. Jeho výskyt vyľaduje výnimočnú starostlivos» a pozornos». Prosíme, ochraňujte ho aj Vy.
 

Csikóspuszta

Adresa: 6915 Csanádalberti, külterület
Link: www.csanadalberti.hu

 Kostol
 

Evangélikus templom - Csanádalberti

Adresa: 6915 Csanádalberti, Fő u. 31.
Link: www.csanadalberti.hu
Telefón: +36-20 824-6493

 Internet
 

Teleház Csanádalberti

Adresa: 6915 Csanádalberti, Fő út 31.
Telefón: 0036-62-299-141
Kapcsolattartó személy: Prisztavok Jánosné


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner