12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Buzsák
www.buzsak.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Kara Lajos E-mail: bpolgarm@t-online.hu
 Telefon: +36-85-530-057 Fax: +36-85-530-067
Ąudové umenie,    Hrnčiarstvo,    Keramika,    Korzo, vzhµad mesta,    Kostol,    Liečebné kúpele,    Maďarský vína, vínna pivnica,    Modlitebňa,    Národopisná zbierka,    Stála výstava,    Ubytovanie,    Vidiecky turizmus,    Známa reątaurácia,    ©peciálne ponuky v Maďarsku

 Hrnčiarstvo
Očakávame Vás s prezentáciou rozličných foriem a umeleckým bohatstvom ojedinelých nádob a okrasných predmetov náąho µudového umenia. Môľete pozorova» pradávne hrnčiarske techniky a ozdoby. Naąe produkty si môľete zakúpi» nielen na okrasu bytu, ale aj na denné pouľívanie.
 

Népi fazekasság - Buzsák

Adresa: Buzsák

 Ąudové umenie
Maďarský µudové umenie je jedinečnou hodnotou v Európe. Majstrovské diela remeselníkov, hrnčiarov, rezbárov, nábytkárov, sochárov, garbiarov, čipkárov, výrobcov hudobných nástrojov, kováčov, výrobcov zbraní, súkenníkov a obuvníkov sú naąimi trvalými hodnotami.
 

Hímzés - Buzsák

Adresa: Buzsák
Link: www.buzsak.hu

 Liečebné kúpele
Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných vodných a minerálnych daností Maďarsko. Nádherné prostredie, komfort, dokonalá hygiena, zotavujúce a osvieľujúce kúry, terapie pre vąetky vekové kategórie.
 

Termálfürdő, Buzsák-Csisztapuszta

Adresa: 8695 Buzsák Csisztapuszta
Link: www.csisztafurdo.hu
Telefón: +36-30 503-9612
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro

 Modlitebňa
 

Fehér Kápolna - Buzsák

Adresa: Buzsák
Link: www.buzsak.hu

 Keramika
Tradičné a jedinečnou technikou vyrobené formy, ątýl a pohoda. Malé figúrky, rôzne predmety a jemné keramiky očakávajú svojich zberateµov. Naątívte naąu dielňu!
 

Kerámia edények - Buzsák


 Národopisná zbierka
Prezentácia národopisných hodnôt, na odovzdávanie odkazov minulosti a tradícií sa tu kladie neobyčajný dôraz. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Naąa zbierka srdečne očakáva záujemcov a národopiscov.
 

Buzsáki tájház

Telefón: +36-85-330-342
Adresa: Buzsák, Fő tér
Link: www.buzsak.hu

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Buzsáki himzés

Adresa: Buzsák,
Link: www.buzsak.hu

 Kostol
 

Buzsák római katolikus temploma

Adresa: Buzsák, Petőfi u.
Link: www.buzsak.hu
Telefón: +36-85-331-458
Kapcsolattartó személy: Balsay Tamás

 Vidiecky turizmus
Tradícia, naplnený ľivot. Vďaka pokojnému a priateµskému prostrediu dediny môľeme načerpa» energiu a dovoli» oddýchnu» naąim myąlienkam. Spoznajte atmosféru kaľdého regiónu!
 

Járfas Ház - Buzsák

Adresa: 8695. Buzsák, Május 1 u. 16
Link: www.jarfashaz.hu
Telefón: +3685 330-174; +3630 346-0305
Kapcsolattartó személy: Tormáné Járfás Zsuzsanna

 Maďarský vína, vínna pivnica
Oprávnene známe maďarský vína zo známej vinárskej oblasti.
 

János- hegyi pincesor - Buzsák

Adresa: 8695 Buzsák
Link: www.buzsak.hu


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner