12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Budapest I.
www.budavar.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Váradiné Naszályi Márta E-mail: hivatal@budavar.hu
 Telefon: 0036-1-458-3000 Fax: 0036-1-458-3081
Kostol

 Kostol
 

Budai Református Templom

Telefón: +36-1-457-0109
Fax: +36-1-212-7515
Kapcsolattartó személy: Illés Dávid lelkipásztor
Adresa: 1011 Budapest Szilágyi Dezső tér 3
Link: www.gyulekezet.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner