12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Bogdása
 
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Nagy Árpád E-mail:
 Telefon: +36-73/352-511 Fax: +36-73-352-002
Korzo, vzhµad mesta,    Kostol,    Pamätník,    Známa osobnos»

 Korzo, vzhµad mesta
 

Bogdása település

Adresa: Bogdása
Link: www.ormansag.hu

 Kostol
 

Római katolikus templom - Bogdása

Adresa: Bogdása, Kossuth L. u. 93.

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Emlékmű - Bogdása

Adresa: Bogdása,


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner