12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Bodmér
www.bodmer.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Katona László E-mail: hivatal@bodmer.hu
 Telefon: +36-22 354-095 Fax:
Kostol

 Kostol
 

Bodmér református temploma

Telefón: +36-22 353-343
Adresa: 8080 Bodmér, Vasváry Pál u. 35.
Link: funiq.hu/564-bodmér

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner