12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Bodajk
www.bodajk.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Wurczinger Lóránt E-mail: bodajkpm@t-online.hu
 Telefon: +36-22-410-043 Fax: +36-22-410-001
Ąudová hudba, µudová pieseň,    Individuálna zriedavos»,    jedáleň,    Korzo, vzhµad mesta,    Kostol,    Lesná túra,    Pamätník,    Plaváreň, kúpalisko,    Prameň,    Sakrálne umenie,    Ubytovanie,    Vyzdvihnuté podnikania,    Zábava, festival,    Známa reątaurácia,    ©peciálne ponuky v Maďarsku

 Sakrálne umenie
Nádherné umelecké diela v sluľbách náboľenstva. Obkolesí Vás harmónia a duąevná pohoda.
 

Kálvária - Bodajk

Adresa: Bodajk



Szűz Mária szobor és szentkút - Bodajk

Adresa: Bodajk

 Korzo, vzhµad mesta
 

Egészségház - Bodajk

Adresa: Bodajk



Idősek otthona - Bodajk

Adresa: Bodajk



A település képekben - Bodajk

Adresa: Bodajk

 Vyzdvihnuté podnikania
 

LILA AKÁC Idősek háza és Ápoló Otthon

Adresa: Bodajk
Telefón: +36-22 410-071; +3620 9881-448
Kapcsolattartó személy: Ivanics Anna
Link: www.lilaakac.hu

 Lesná túra
Značené turistické trasy, presné mapy pozoruhodností a pohodlné oddychové miesta očakávajú milovníkov túr. K ich odpočinku môľu napomôc» turistický sprievodcovia.
 

Gajavölgy - Bodajk

Adresa: Bodajk

 Zábava, festival
Účastníkov okúzli nezabudnuteµná nálada a veµkolepý sprievod. Návątevníkov jedinečným spôsobom strhne farebný, veselý a rytmický vír účastníkov.
 

Hang-Szín-Tér Összművészeti Fesztivál

Adresa: Bodajk

 Ubytovanie
 

Sandokan panzió - Bodajk

Adresa: Bodajk, 81-es főút 21 km
Telefón: +36-22/422-259
Fax: +36-22/422-259
Link: www.sandokanpanzio.hu

 Kostol
 

Római katolikus templom - Bodajk

Adresa: Bodajk
Link: www.bodajk.hu

 


Református templom és parokia - Bodajk

Adresa: Bodajk

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Dr. Cserháti Károly szobra - Bodajk

Adresa: Bodajk

 Plaváreň, kúpalisko
Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných vodných a minerálnych daností Slovenska. Z prameňov napĺňané jedinečné bazény, s úplnou hygienou a s komfortom, očakávajú milovníkov ąportu a milovníkov uľívania v krásnom prostredí. Občerstvite sa u nás!
 

Bodajki tó

Adresa: Bodajk
Link: www.bodajk.hu

 jedáleň
 

Véndiófa Fogadó Bodajk

Adresa: 8053 Bodajk, Ady u. 7.
Link: www.bodajk.hu
Telefón: +36-22 410-062
Fax: +36-22 410-062


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner