12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Biharugra
www.biharugra.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Makra Tibor E-mail:
 Telefon: 0036-66 498-100 Fax: 0036-66 498-295
Internet

 Internet
 

Biharugrai Telekunyhó

Telefón: 0036-66-590-900
Fax: 0036-66-590-900
Kapcsolattartó személy: Tóth Károly
Adresa: 5538 Biharugra, Erzsébet u. 25.

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner